CE N'IMO CANTENNO

Ce n'imo cantenno pé ville e casali
dò stuò li boccali e bene se stà;
quassù li paesi pè chi 'n se lo cree
se magna e se beve e allegri se và;
ce stuò le trasanne co tuttu lu caru
ce sta lu somaru la vacca a rumà;
dereto le case ce stà nu stallittu
cò 'n bieju purchittu che tocca ammazzà;
se pò già ammazzatu va proprio a pennello
che mò 'n fegatello lu tocca assajà;
coraggio compagni sci e no se capimo
st'artranno rinimo la Pasqua a cantà.